Associate Professor
Takahiro Matsumoto
 
 
Curriculum Vitae: 
2002 B Science, Kanazawa Univ.
2004 M Science, Kanazawa Univ.
2007 Dr. Science, Kanazawa Univ.
2007 Researcher, Kyushu University

2009 Assistant Professor, Kyushu University
2014 Associate Professor, Kyushu University
Research Topics
Organometallic Chemistry, Coordination Chemistry, Bioinorganic Chemistry